Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.orthopaidikos.net.

Ιδιοκτησία ιστοσελίδας: Οι δαπάνες δημιουργίας, διαχείρισης και φιλοξενίας της παρούσας ιστοσελίδας βαρύνουν τον ιδρυτή και συντάκτη της, Δρ. Σταύρο Ι. Σταυρίδη, Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Εξειδικευθέντα στην χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας είναι αυστηρά συμβατή με τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005). Η παρούσα ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνει και δεν δέχεται διαφημίσεις. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης, πριν την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα.

 

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης της καθώς και των τροποποιήσεών τους. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Ο συντάκτης της Ιστοσελίδας μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης.

2. Ενημερωτικός σκοπός της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Ειδικότερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν έχει σε καμία περίπτωση σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία, ούτε και να υποκαταστήσει την άμεση σχέση ιατρού – ασθενούς, που πηγάζει από την άσκηση της ιατρικής. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας, ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας, ή με την άμεση ιατρική βοήθεια (166). Η ιστοσελίδα δεν προτρέπει, ούτε συστήνει συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σ’ αυτήν. Ένα κάποιος χρήστης βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη.

3. Αντικείμενο της ιστοσελίδας: η σπονδυλική στήλη και οι παθήσεις της.

Σκοπός της ιστοσελίδας και του συντάκτη της είναι

- η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, την σωστή διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή τους

- η επιμόρφωση σχετικά με την αγωγή υγείας και πρόληψης πιθανών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης

Η ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε γιατρούς, όσο και στο γενικό κοινό.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Συντάκτη της και προστατεύονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία του Συντάκτη της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Συντάκτη της ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Ο συντάκτης έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5. Περιορισμός Ευθύνης του συντάκτη της ιστοσελίδας

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται, όπως αναφέρεται και στην αρχή του παρόντος, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο συντάκτης της Ιστοσελίδας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αποτυχίες ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ούτε εγγυάται την απουσία επιζήμιου κώδικα λογισμικού (‘ιών’) σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο συντάκτης της Ιστοσελίδας δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται για τα ακόλουθα:

- Την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων (links), ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας.

- Την εναρμόνιση με τις Κυβερνητικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται ενημέρωση για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, την έγκριση ή την συμμόρφωση οποιουδήποτε λογισμικού εργαλείου σχετικού με το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα.

- Την ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμα και αν ο συντάκτης της Ιστοσελίδας ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών.

- Την ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ασθενών ή ιατρών, όπως όνομα, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διασφαλίζονται ως απόρρητα και εμπιστευτικά. Τις πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για να απαντήσουμε στα ερωτήματα και αιτήματά σας. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα αποκαλύψουμε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο ή προσωπική ιατρική πληροφορία μας αποστείλετε μέσω email και γενικά δεν θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την Ιστοσελίδα καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται.

Suchen

Finden Sie uns in Facebook

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

Die Probleme der Wirbelsäule beschäftigen einen ständig wachsenden Anteil der Bevölkerung, unabhängig vom Geschlecht und Alter. Die Behandlung dieser Probleme hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht, denn heutzutage können wir die Ätiologie der Wirbelsäuleproblematik besser verstehen und als Folge eine genaue Diagnose und eine erfolgreiche Therapie erreichen.

Ich möchte Sie herzlich zu unserer Internetseite www.orthopaidikos.net willkommen und hoffe, dass diese Seite ein Referenzpunkt zur Diskussion und Informierung betreffs orthopädischer Probleme und besonders Probleme der Wirbelsäule wird.

Wir würden uns besonders freuen, wenn Sie uns kontaktieren würden, um Ihr Problem zu untersuchen und jede mögliche Frage zu besprechen.

 

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Stavros I. Stavridis
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Wirbelsäulenchirurgie